Používáme soubory cookies. Internetový servis Introl.cz dbá o své klienty. Pro zajištění snadnosti, pohodlného odběru zasílaných informací a zlepšeného fungování internetového obchodu využíváme techologii souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies instalovány na Vašem disku změňte nastavení svého internetového prohlížeče. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies podle aktuálního nastavení internetového prohlížeče. Přečtěte si naši politiku ochrany soukromých údajů.

Servisní služby a kontrolní měření

Servisní oddělení společnosti INTROL Automation s.r.o. poskytuje záruční i pozáruční servis systémů měření a regulace. Servisní služby poskytujeme jak v centrále Katovicích, tak v zařízení klienta.

INTROL Automation s.r.o. poskytuje kromě záručních a pozáručních servisních služeb také řadu služeb prováděných přímo na místě instalace. Veškeré práce jsou prováděny vysoce vyškolenými a zkušenými techniky.

 

Kontrola správnosti měřicích systémů:

Nabízíme pravidelné revize měřicích systémů a dalších automatizačních systémů. Pod revizní kontrolu spadají všechna kontrolní a měřicí zařízení (hladina, teplota, tlak atd.), jakož i řídicí a vizualizační systémy (procesní regulátory, záznamníky, invertory).

 

Kontrola účinnosti systémů detekce plynů:

V oblasti bezpečnosti nabízíme komplexní záruční a pozáruční servis pro systémy detekce plynu. Zajišťujeme kompletní servis v oblasti kalibrace, revizí, posuzování technického stavu a oprav stacionárních detektorů i přenosných plynoměrů. Veškeré práce provádíme v sídle uživatele, nebo v naší laboratoři. Ke kalibraci zařízení používáme certifikované plyny a kalibrační směsi.

 

Neinvazivní měření průtoku kapaliny:

Měření provádíme pomocí neinvazivního ultrazvukového průtokoměru. Výhodou měření je, že není třeba zasahovat do potrubí, nebo zastavovat běžící výrobní procesy. Tento typ měření umožňuje efektivní kontrolu různých instalací a systémů:

• kontrola správnosti měření již instalovaných průtokoměrů,

• ověření topných systémů,

• kontrola průchodnosti potrubí ve vodních kotlích,

• kontrola výměníků tepla,

• kontrola výkonu čerpadel a jiné.

 

Měření průtoku plynů:

Nabízíme měření průtoku plynu pomocí teplotních hmotnostních průtokoměrů nebo akumulačních trubic.

Nejčastější měření jsou:

• kontrola účinnosti kompresoru,

• ověření měřících systémů,

• měření průtoku a rychlosti v potrubí a potrubí s velkým průřezem,

• měření průtoku a rychlosti vzduchu do kotle,

• měření průtoku a rychlosti zplodin v komíně.

 

Neinvazivní měření průtoku plynu:

Klientům poskytujeme v celostátním měřítku unikátní službu neinvazivního měření průtoku plynu.

Měření pomocí přenosných neinvazivních průtokoměrů umožňuje:

• ověření průtoku agresivních, toxických a výbušných plynů s tím, že nehrozí možné problémy
   s netěsnostmi, úniky, či možnými explozemi plynných směsí.

Během měření není nutné přerušovat technologický proces, nebo mechanicky narušovat potrubí, což výrazně snižuje náklady na měření.

 

Neinvazivní měření průtoku páry:

Novinkou kterou nabízíme od roku 2020 je také neinvazivní měření průtoku pary do 180°C.
Toto měření je využitelné a vyžadované v mnoha průmyslových odvětvích.

 

 Ověření průtokoměrů pomocí mobilní měřicí stanice

Nabízíme také mobilní stanici pro měření průtoku založenou na velmi přesném průtokoměru (třída přesnosti 0,1%). Pomocí této stanice můžete přímo na místě ověřit a kalibrovat průtokoměry do průměru DN80  za pouhých 30 minut.

Kontakt
... ładuję dane ...